Δικηγόρος

Τομείς εξειδίκευσης

  • Αστικό Δίκαιο ( κυρίως υποθέσεις Οικογενειακού και Κληρονομικού Δικαίου)
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Διοικητικό Δίκαιο
  • Υποθέσεις Κτηματολογίου
  • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2521028326

Fax: 2521028326

Email: [email protected]