Λίγα λόγια για εμάς

Στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, το δικηγορικό λειτούργημα βρίσκεται ενώπιον καινοφανών προκλήσεων, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί συνένωση δυνάμεων και επαύξηση των συνακόλουθων συνεργειών. Με αυτή τη σκέψη αλλά και με όραμα μας την αποτελεσματική και ταχεία ικανοποίηση των αξιώσεων των πελατών μας, το 2015 ιδρύθηκε το Δικηγορικό Γραφείο «Πράξη Δικαίου», υιοθετώντας έναν πρωτοφανή για τα δεδομένα της Δράμας τρόπο λειτουργίας, που επιβραβεύθηκε, μέσω της εμπιστοσύνης πολλών και σημαντικών πελατών.

Το γραφείο μας, πλέον, έχοντας αποκτήσει τους απαιτούμενους αυτοματισμούς και έχοντας αφουγκρασθεί τις ανάγκες των καιρών και τους ολοένα και πιο απαιτητικούς όρους λειτουργίας της αγοράς επεκτείνεται ακόμη περισσότερο, εντάσσοντας στο ανθρώπινο δυναμικό του, άξιους επιστήμονες και εμπλουτίζοντας τη δραστηριότητα του με τρόπο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις συνολικές ανάγκες εκάστου εντολέως μας, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο. Έτσι, σήμερα, το γραφείο μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του δικαίου με την παροχή νομικών συμβουλών, τη μαχόμενη Δικηγορία μέσω της δικαστηριακής πρακτικής, την εναλλακτική επίλυση διαφορών με εργαλείο το θεσμό της Διαμεσολάβησης, την αναδιάρθρωση των οφειλών των επιχειρήσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και την επίδοση δικογράφων και την ολοκλήρωση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης από αρμόδια Δικαστική Επιμελήτρια.

Επιπλέον, παρέχεται ολοκληρωμένη συμβουλευτική, φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη από Λογίστρια Α’ τάξεως σε κάθε ιδιώτη και σε κάθε μορφής επιχείρηση. Ταυτόχρονα, το γραφείο μας προσφέρει τεχνικές υπηρεσίες, όπως έκδοση αδειών δόμησης, τακτοποίηση- νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων από Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, καθώς και τοπογραφικές υπηρεσίες από αρμόδιο Τοπογράφο- Μηχανικό, που είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες σε όλες τις κτηματολογικές, ιδίως, υποθέσεις. Οι προσπάθειες μας είναι εστιασμένες στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με συνέπεια και αμεσότητα, καθώς και στην εξεύρεση εξατομικευμένων λύσεων, που ικανοποιούν πλήρως τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση εκάστου εντολέως μας, μέσω του συμπλέγματος των επιστημονικών ειδικοτήτων του γραφείου μας, αφού χάρη στην άμεση συνεργασία αυτών, εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και άμεσα σχηματίζεται τεκμηριωμένη, συνολική αντίληψη για το χειρισμό κάθε μεμονωμένης υπόθεσης.

Με επιστημονική επάρκεια, μεθοδικότητα και ενδελεχή στρατηγικό σχεδιασμό, το ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου μας ασχολείται με το σύνολο των αναγκών εκπροσώπησης, διαχείρισης και τεκμηρίωσης ενδίκων και εξωδίκων ενεργειών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, όπως επίσης και με τις «συγγενείς» λογιστικές, τεχνικές και τοπογραφικές υπηρεσίες, που χαρακτηρίζονται από την επιστημονική τους επάρκεια, τη χρονική τους ακρίβεια και την επαγγελματική τους συνέπεια. Έχουμε αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και έχουμε τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουμε αξιόπιστα και αποτελεσματικά κάθε εταιρία ή πελάτη, που χρήζει νομικής, λογιστικής και τεχνικής προστασίας, ενώ ταυτοχρόνως επιδιώκουμε την προσθήκη και άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων, ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε κάθε στιγμή το πλέον ολοκληρωμένο και άρτιο πακέτο υπηρεσιών, απαλλάσσοντας τους εντολείς μας από κόπο, χρόνο, περιττό κόστος και άγχος.   

All people are equal before the law. A good attorney is what makes a difference.

Γνωρίστε μας καλύτερα

Χρήστος Θ. Παπαθεοδώρου
Δικηγόρος – Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Υπουργείου Δικαιοσύνης, Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς και Toolkit Company
Τομείς Εξειδίκευσης: Ποινικό Δίκαιο, Τροχαία Ατυχήματα, Αθλητικό Δίκαιο, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Εταιρικές- Οικονομικές Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση, Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
Δείτε το προφίλ
Αγγελική Σ. Λάτσα
Δικηγόρος
Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό- Συνταξιοδοτικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
Δείτε το προφίλ
Γεωργία Χ. Καραγιάννη
Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας
Επιδόσεις Δικογράφων και Εξωδίκων Εγγράφων, Πράξεις Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Έρευνες αναζήτησης κινητής και ακίνητης περιουσίας
Δείτε το προφίλ
Χρυσάνθη Α. Σαμαρά
Δικηγόρος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον Κλάδο Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Δείτε το προφίλ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ζωή Δ. Κιτσιούκη
Λογίστρια Α΄τάξεως
Συμβουλευτικές, φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες, σε κάθε ιδιώτη και κάθε μορφής επιχείρηση
Δείτε το προφίλ
Χρήστος Σ. Ζάμπας
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός - Ενεργειακός Επιθεωρητής - Μελετητής Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων
Έκδοση αδειών δόμησης – Τακτοποίηση/Νομιμοποίηση αυθαιρέτων – Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης – Μελέτη, επίβλεψη & κατασκευή ιδιωτικών έργων – Δηλώσεις κτηματολογίου – Έκδοση αδειών λειτουργίας - Αρχιτεκτονικές & στατικές μελέτες κτιριακών έργων - Εκπόνηση μελετών τοπογραφίας, συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών έργων – Εκπόνηση και σύνταξη πραγματογνωμοσυνών
Δείτε το προφίλ
Έλληνας Ι. Τσιολερίδης
Τοπογράφος - Μηχανικός Τ.Ε
Για ιδιώτες: -Τοπογραφικές αποτυπώσεις αγροτεμαχίων & οικοπέδων. -Οριοθετηήσεις αγροτεμαχίων & οικοπέδων -Χωρικές μεταβολές - διορθώσεις κτηματολογίου -Τοπογραφικά διαγράμματα για παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων. -Χωροθέτηση επίγειων φωτοβολταϊκών πάρκων Για επιχειρήσεις: -Τοπογραφικές αποτυπώσεις & επιμετρήσεις χώρων εξόρυξης μαρμάρου ή αδρανών υλικών. -Τοπογραφικά διαγράμματα παραχώρησης κοινόχρηστων εκτάσεων.
Δείτε το προφίλ
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Αργυρώ Νανιοπούλου
Ασκούμενη Δικηγόρος