Δικηγόρος – Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Υπουργείου Δικαιοσύνης, Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς και της Toolkit Company, Μέλος της ΕΛΠΙΔΙΑ

Τομείς εξειδίκευσης

  • Ποινικό Δίκαιο
  • Τροχαία Ατυχήματα
  • Αθλητικό Δίκαιο
  • Εκκλησιαστικό Δίκαιο
  • Εταιρικές- Οικονομικές Διαπραγματεύσεις
  • Διαμεσολάβηση
  • Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Ξένες Γλώσσες

  • Αγγλικά
  • Γερμανικά

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 25210 28326

Fax: 25210 28326

Email: [email protected]