Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός.
Ενεργειακός Επιθεωρητής – Μελετητής Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων.

Τομείς εξειδίκευσης

  • Έκδοση Αδειών Δόμησης
  • Τακτοποίηση/Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων
  • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και  Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
  • Μελέτη, Επίβλεψη & Κατασκευή Ιδιωτικών Έργων
  • Δηλώσεις Κτηματολογίου
  • Έκδοση Αδειών Λειτουργίας
  • Αρχιτεκτονικές & Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Εκπόνηση Μελετών Τοπογραφίας, Συγκοινωνιακών και Κυκλοφοριακών Έργων
  • Εκπόνηση και Σύνταξη Πραγματογνωμοσυνών.

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2521 101681

Fax: 25210 28326

E-mail: [email protected]