Τοπογράφος – Μηχανικός Τ.Ε

Τομείς εξειδίκευσης

Για ιδιώτες:

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις αγροτεμαχίων & οικοπέδων
  • Οριοθετηήσεις αγροτεμαχίων & οικοπέδων
  • Χωρικές μεταβολές – διορθώσεις κτηματολογίου
  • Τοπογραφικά διαγράμματα για παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων
  • Χωροθέτηση επίγειων φωτοβολταϊκών πάρκων

Για επιχειρήσεις:

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις & επιμετρήσεις χώρων εξόρυξης μαρμάρου ή αδρανών υλικών
  • Τοπογραφικά διαγράμματα παραχώρησης κοινόχρηστων εκτάσεων

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2521 101681

Fax: 25210 28326

E-mail: [email protected]