Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας

Τομείς εξειδίκευσης

  • Επιδόσεις Δικογράφων και Εξωδίκων Εγγράφων
  • Πράξεις Αναγκαστικής Εκτέλεσης
  • Έρευνες αναζήτησης κινητής και ακίνητης περιουσίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 25210 28501

Fax: 25210 28326

Email: [email protected]