Δικηγόρος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον Κλάδο Διεθνών
Σπουδών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τομείς εξειδίκευσης

  • Αστικό Δίκαιο
  • Κληρονομικό Δίκαιο
  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
  • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
  • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά, Ιταλικά

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2521028326

Fax: 2521028326

Email: [email protected]