Λογίστρια Α΄τάξεως

Τομείς εξειδίκευσης

Συμβουλευτικές, φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες, σε κάθε ιδιώτη και κάθε μορφής επιχείρηση

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2521 401546

Fax: 25210 28326

E-mail: [email protected]